Informacja o ochronie danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/978 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO, w stosunku do osób fizycznych korzystających z oferty Ośrodka, informujemy:
1.    Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kuleszach Kościelnych, 18-208 Kulesze Kościelne ul.Wesoła 14, biblioteka@kuleszek.pl lub tel. (+48 86) 274 41 21
2.    Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, kontakt iod1@deltacomp.pl lub pisemnie na adres Biblioteki..
3.    Dane są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) i c) i na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. a), b) i g) RODO oraz na podstawie przepisów prawa. Szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania są podane w treści wniosku oraz na stanowiskach obsługi klienta, w trakcie zbierania danych.
4.    W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Biblioteki związanych z wykonywaniem czynności, podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych Ośrodek zmuszony jest odmówić obsługi Klienta.
5.    W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6.    Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń.
7.    Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
8.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
9.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.    Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
11.    W Ośrodku nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.                                    12.  W GBP funkcjonuje system monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zajęć i pracowników oraz ochrony mienia lub placówki.
Administrator

Metryka strony

Podmiot udostępniający informację: Gminna Biblioteka Publiczna w Kuleszach Kościelnych

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Justyna Kulesza

Opublikował: Justyna Kulesza

Data publikacji: 2020-08-13 15:28:00

Data modyfikacji: 2024-05-05 10:43:08